Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen, voorzitter/penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.