Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen, Een voorzitter/penningmeester, een secretaris en 3 algemeen bestuursleden.